NOVINKY

Serióznosť a slušnosť sú našou vizitkou/Seriousness and decency are our business card

Serióznosť a slušnosť sú našou vizitkou/Seriousness and decency are our business card "Šaty robia človeka", a tým sa aj riadime čo uvidíte aj sami.
Každý z našich šoférov je seriózny, pomôže Vám a vyhovie všetkým Vašim požiadavkám.

"Dresses make a human", and so we control what you see yourself.
Each of our drivers is serious, helping you and meeting all your requirements.

Presnosť/Accuracy

Presnosť/Accuracy V presný čas, na presne určenom mieste, v dohodnutom termíne. Tak presne takto budete mať pristavené vozidlo s osobným šoférom.

At the exact time, at a precise location, at an agreed time. This is exactly how you will have a private vehicle with a personal driver.

Komfort/Comfort

Komfort/Comfort Ponúkame Vám ten najväčší komfort počas celej jazdy. S nami je cestovanie jedinečným zážitkom.

We offer you the most comfort during the entire ride. Traveling with us is a unique experience.

 

 

 

Vitajte!

Prepravná firma V.I.P. Trans Vás víta na našej stránke. Špecializujeme sa prepravou osôb na letiská, na svadby. Či potrebujete súkromný odvoz rýchlo a bezpečne z jedného miesta na druhé? Hľadáte odvoz na úrovni so slušným šoférom? A čo tak jednanie v rukavičkách... to sa len tak nevidí - s nami toto všetko zažijete!

Sme tu pre Vás kedykoľvek budete potrebovať.

***************

Welcome!

The shipping company V.I.P. Trans welcomes you to our site. We are specializing in airport transfers, weddings. Or do you need private transportation quickly and safely from one place to another? Are you looking for a class ride with a decent driver? And what about gloves ... this is not what you can usually see - you will experience all of it with us!

We are here for you whenever you need.